Zapytania Ofertowe

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczacego wykonania prac ogólnobudowlanych, złożone zostały trzy oferty. Na podtsawie kryterium najniższa cena netto wybrano ofertę firmy ERHAUS Sp z o.o.

Wszystkim dzikujemy za złożenie ofert. 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu zapraszamy do złożenia oferty  na wykonanie prac ogólnobudowlanych w odpowiedzi na udostępnione poniżej, zapytanie ofertowe.

Projekt realizowany w ramach naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 pt. Wprowadzenie nowych usług oraz dywersyfikacja obecnych w celu łagodzenia skutków COVID-19. W ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2 Innowacje MŚP.

Treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej wraz z niezbednymi załącznikami. 

Termin składania ofert do 20.07.2020

https://www.alegra.com.pl/media/Zapytanie_ofertowe_prace_ogoe30clnobudowlane_-skonwertowany.pdf

https://www.alegra.com.pl/media/zala328cznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_prace_ogolnobudowlane.docx

https://www.alegra.com.pl/media/Zala328cznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_prace_ogolnobudowlane.docx

https://www.alegra.com.pl/media/zala328cznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_na_prace_ogolnobudowlane.docx

Zapraszamy do składania ofert 

Sala Zabaw dla dzieci 

Zapraszamy codziennie od 10.00 do 20.00.

Jak do nas trafić ...