Nowości

Polityka Prywatoności RODO

29.08.2018
Nowości >>

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH -RODO

Dzień dobry,

W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Klauzula informacyjna poniżej:

Firma Alegra Sabina Sztejnwald Spółka Jawna jest Administratorem podanych przez Panią/Pana danych: 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

  • zawarcia umowy o świadczenie usług związanych z organizacją imprez dla dzieci
  • informacji
  • w celach marketingowych, zgodnych z działalnością firmy 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pani/Pana dane możemy udostępniać podmiotom, z którymi współpracujemy: firmie księgowej, firmie windykacyjnej, firmie kurierskiej, jeśli nastąpi taka konieczność. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową złożenia oferty i zawarcia umowy. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/ Pana dane osobowe będa przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

Jesli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celech marketingowych, w tym na otrzymywanie e-mail oraz sms, Państwa dane będą przetrzymywane od dnia zawarcia umowy, aż do momentu wycofania przez Państwa zgody. 

W przypadku jakich kolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailowa na adres biuro(at)alegra.com.pl

 

Powrót

Sala Zabaw dla dzieci 

Zapraszamy codziennie od 10.00 do 20.00.

Jak do nas trafić ...