Nowości

Regulamin Imprezy Sylwestrowej 2018/2019

14.12.2018
Nowości >>

1. Impreza sylwestrowa dla dzieci odbywa się w Sali Zabaw Alegra, mieszczącej się przy ulicy Chorzowskiej 56 w Gliwicach.

2. Rozpoczęcie imprezy ma miejsce 31 grudnia o godzinie 1900, a jej zakończenie 01 stycznia o godz, 19.00. W tym czasie dzieci pozostają pod opieką personelu Alegry. Osoby przebywające na terenie Alegry muszę bezwzględnie słuchać poleceń personelu oraz przestrzegać regulaminu ogólnie obowiązującego na Sali Zabaw oraz w arenie do laserowego paintbala, które są dostępne na stronie www.alegra.com.pl oraz wywieszone w recepcji i na arenie. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora. Każdy, kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.

3. Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat Impreza podzielona jest na czas przeznaczony do zabawy (od 19.00 do ok. 2.00) oraz czas odpoczynku (od ok. 2.00 do 9.00). W czasie imprezy przewidziana jest ciepła kolacja, poczęstunek i napoje oraz śniadanie ok. 8.00 - 9.00 rano. Uczestnicy, pod kontrolą personelu i według ustalonego harmonogramu, mogą korzystać z wszystkich udogodnień Sali Zabaw min: kręgielni, laserowego Paintbala, laserowego labiryntu oraz głównej konstrukcji Sali Zabaw.

4. Wstęp na imprezę odbywa się tylko i wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu.

5. Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać: przybory toaletowe, ręcznik, karimatę/materac, śpiwór oraz ciepłe i wygodne ubranie (dres do spania). Za prawidłowe wyposażenie dzieci odpowiadają ich opiekunowie. Dzieci powinny być spakowane w podpisany plecak lub torbę. Dzieci śpią w specjalnie przygotowanych salkach urodzinowych, podzieleni względem płci.

6. Nie jest zalecane wnoszenie na imprezę wartościowych rzeczy tzn: telefonów komórkowych, tabletów i innych mogących ulec uszkodzeniu. Jeżeli opiekunowie podejmą decyzję o wyposażeniu dzieci w rzeczy wartościowe w czasie trwania imprezy, organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8. Rodzic jest zobowiązany odebrać swoje dziecko dnia 01.01 do godziny 10:00. W przypadku odbioru dziecka przez inną osobę, konieczne jest wypełnienie formularza z imieniem i nazwiskiem osoby odbierającej oraz wskazaniem odpowiednich numerów telefonu do kontaktu w czasie trwania imprezy. W przypadku braku odbioru dziecka w wyznaczonym terminie, opiekun zobowiązany jest pokryć koszty indywidualnej opieki nad dzieckiem w kwocie 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę oraz ewentualnych kosztów taksówki niezbędnej do odwiezienia dziecka pod wskazany adres.

9. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania rodziców dziecka sprawiającego problemy wychowawcze i stanowiącego zagrożenie dla innych dzieci. W takim przypadku rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko z imprezy bez zwrotu kosztów za bilet.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia atrakcji z imprezy, gdy zauważy, iż uczestnicy imprezy używają urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. Rodzice dzieci ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub innych osobach, wyrządzonych przez ich dzieci.

Regulamin imprezy został udostępniony opiekunom i uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej oraz udostępniony na stronie

Zakup Biletu na imprezę Sylwestrową jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu. 

Kupując bilet, nabywca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

Wszelkie niejasności wyjaśnią Państwo pod numerem telefonu 32 270 25 00

Powrót

Sala Zabaw dla dzieci 

Zapraszamy codziennie od 10.00 do 20.00.

Jak do nas trafić ...